Fundusze Europejskie

Firma STALMIT MURZYŁA M. SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt „Termomodernizacja jako poprawa efektywności energetycznej firmy STALMIT Murzyła M. Sp. k.” w ramach Działania 3.01 Kredyt ekologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu będzie realizacja inwestycji na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związanej z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynku. W ramach projektu zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynku będącego własnością firmy, celem zwiększenia energooszczędności związanej z procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie. W wyniku realizacji projektu, firma będzie mogła przeprowadzić transformację zwiększającą jego efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury. Planowana inwestycja przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu, co umożliwi zmniejszenie kosztów związanych z opłatami za energię ciepłowniczą oraz energię elektryczną.

Wsparcie publiczne stanowić będzie premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez firmę na realizację inwestycji.

Przedmiot projektu jest zgodny z celami działania Kredyt ekologiczny realizowanego w ramach FENG 2021-2027.

Wartość projektu: 4 176 000,00 zł.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 713 500,00 zł.

Wykonujemy i montujemy konstrukcje stalowe

Naszym celem jest osiągnięcie wysokiego standardu jakości
i bezpieczeństwa pracy. Potwierdzamy to dążąc do uzyskania certyfikatu dla naszych produktów.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

„Termomodernizacja jako poprawa efektywności energetycznej firmy STALMIT Murzyła M. Sp. k.”

Ostatnia realizacja

Elektrownia Bełchatów

Akcelator

© 2010 PPHU Stalmit. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie F.H.U. RPNET (optymalizacja stron)